Anglická vlajka
Rekreačná chata - exteriér

Vitajte na stránkach našej spoločnosti,
ktorej vznik siaha až do roku 1996, ešte ako fyzickej osoby „Stavmont plus“, kedy sa táto postupnou transformáciou podmienenou vstupom Slovenskej republiky do EÚ v roku 2004 stáva spoločnosťou REALSTAV – Slovakia spol. s r.o.

V tom istom roku spoločnosť získava potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov z Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je každoročne obnovované.

Rekreačná chata - interiér

Od roku 2006 sme zaviedli a používame systém manažérstva kvality v oblasti projektovania, výroby a realizácie pozemných a priemyselných stavieb.

Profesnú zručnosť našich zamestnancov dopĺňame školeniami s výslednou akreditáciou a certifikáciou v oblasti pridružených prác a nových technológií v priemyselnom a pozemnom staviteľstve.

Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti budú zárukou pri realizácii Vašich investičných zámerov.

© REALSTAV - Slovakia spol. s r.o. - Design by ORTE, spol. s r.o.