Anglická vlajka
Politika kvality

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti vychádza z hodnôt:

 1. Zameranie na zákazníka. Všetky aktivity sú prísne zamerané na zákazníka. Priania zákazníka majú pre zamestnancov REALSTAV - Slovakia najvyššiu hodnotu a preto:
  • Zákazník dostane to najlepšie, čo robíme.
  • Robíme to, čo zákazník potrebuje.
  • K zákazníkovi sa správame aj ako k človeku aj ako k spotrebiteľovi.
  • Vidíme zákazníka ako zdroj informácií, čo potvrdzuje spätná väzba, porovnávajúca účinok so zámerom (kto sa obáva zlých správ, nikdy nedostane naozaj dobré).
  • Pozeráme sa na kvalitu očami zákazníka. Zákazník určuje kritériá kvality a jej meradlá.
  • Ideme k zákazníkovi a "nie" zákazník ide k nám.
  • Plnenie požiadaviek zákazníka je náš najvyšší cieľ.
 2. Kvalita nie je náhoda, ale výsledok predchádzajúceho plánovania.
 3. Trvalá zodpovednosť vrcholového manažmentu za kvalitu vykonávanej práce a zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažérstva kvality je pre nás zárukou optimizmu do budúcnosti.
 4. Každý zamestnanec zodpovedá za kvalitu svojej práce a preto kvalita je samozrejmosťou (aj na neviditeľných miestach bez chýb).
 5. Každý zamestnanec za vlastné činy zodpovedá verejne.
 6. Konflikty na pracovisku sú drahé a nákladné, preto im predchádzame tímovou spoluprácou a prehlbovaním vzájomnej dôvery.
 7. Spolupracujeme len so spoľahlivými dodávateľmi, ktorí plnia naše požiadavky.
 8. Sme za napĺňanie aktívnych cieľov, zabezpečujúcich neustále zlepšovania namiesto pasívnych cieľov vytvárajúcich stagnáciu.
 9. Najlacnejšie je odstraňovanie chýb a nehôd na mieste vzniku, najdrahšie u zákazníka. Chyba je len prejavom slabosti, ktorá leží hlbšie v systéme manažérstva a preto jej prekonanie sľubuje budúce posilnenie.
 10. Presadzujeme vývoj v malých krokoch, ale na pevnej základni.
© REALSTAV - Slovakia spol. s r.o. - Design by ORTE, spol. s r.o.