Angická vlajka
Ponuka

Ponuka

Realizácia stavieb a ich zmien

 • Novostavby rodinných domov, občianskych a priemyselných stavieb
 • Zemné práce v celom rozsahu
 • Injektáže, podchytávanie základov a špeciálne zakladanie budov
 • Izolácie strešných plášťov priemyselných hál a objektov plochých striech
 • Klampiarske práce
 • Konštrukcie drevených väzníkov a drevených krovov vrátane historických a pamiatkových chránených budov
 • Rekonštrukcie rodinných domov, občianskych a priemyselných stavieb

Výškové stavebné práce

 • Opravy systémových porúch panelových konštrukcií budov občianskych stavieb
 • Zatepľovanie budov
 • Opravy komínov, chladiacich veží a ostatných výškových budov v ťažkom priemysle

Oprava a údržba betónových konštrukcií

 • Opravy betónových konštrukcií inžinierskych stavieb a stavieb v ťažkom priemysle
 • Špeciálne chemické izolácie zberných nádrží a vaní v ťažkom priemysle

Vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb

Vyhotovovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb

© REALSTAV - Slovakia spol. s r.o. - Design by ORTE, spol. s r.o.